Archives for 

Tokoh Islam

Kisah Abu Bakar dan Akhlaknya

IMAM MUSLIM Menurut kesepakatan para Ulama bahwa orang yang paling utama di kalangan manusia setelah Nabi SAW dan para Nabi a.s ialah Sahabat Abu Bakar As Shiddiq r.a. Kedudukannya yang paling afdhal di tengah umat ini telah menjadikan dia mendapat tempat yang istimewa di mata Allah dan RasulNya. Selagi masih hidup dia telah mendapat berita gembira sebagai […]

Biografi Imam Bukhari

Imam Bukhari Imam Bukhari adalah ahli hadits (perowi = periwayat) yang sangat terpercaya dalam ilmu hadits. Hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Ia lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H. […]

Biografi Siti Rufaidah ~ Perawat Islam Pertama

Siti Rufaidah adalah perawat profesional Islam pertama dalam sejarah Islam. Rufaidah binti Sa’ad memiliki nama lengkap Rufaidah binti Sa’ad Al Bani Aslam Al Khazraj, yang tinggal di Madinah, dia lahir di Yathrib dan termasuk kaum Ansar (golongan yang pertama kali menganut Islam di Madinah). Ayahnya seorang dokter, dan dia mempelajari ilmu keperawatan saat bekerja membantu […]

Biografi K.H. Zainuddin M.Z.

zainuddin mz K.H. Zainuddin M.Z. adalah seorang da’i kondang di Indonesia. Ia memiliki nama lengkap K.H. Zainuddin Muhammad Zein (M.Z.) lahir di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1951. Anak tunggal buah cinta pasangan Turmudzi dan Zainabun dari keluarga Betawi asli ini sejak kecil memang sudah nampak mahir berpidato. Bakatnya ini terbawa sampai ia dewasa hingga ia dikenal […]

Biografi Sayyid Quthb

Sayyid-Quthb Sayyid Quthb adalah seorang ilmuwan, sastrawan, ahli tafsir sekaligus pemikir dari Mesir. Ia banyak menulis dalam berbagai bidang. Ia mempunyai nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Ia lahir di daerah Asyut, Mesir tahun 1906, di sebuah desa dengan tradisi agama yang kental. Dengan tradisi yang seperti itu,maka tak heran jika Qutb kecil menjadi seorang […]

Biografi Abu Bakar Ba’asyir

abu-bakar-baasyir Abu Bakar Ba’asyir adalah seorang tokoh agama yang pernah menjadi kontroversial dalam dunia perpolitikan Indonesia. Ia adalah ulama pendiri pesantren Al-Mu’min di Ngruki yang dituduh sebagai penasihat spiritual Jemaah Islamiyah (JI), sebuah grup separatis militan Islam yang mempunyai kaitan dengan jaringan al-Qaeda. Walaupun Ba’asyir membantah menjalin hubungan dengan JI atau terorisme. Biografi Abu Bakar Ba’asyir dari […]

Biografi Hamzah bin Abdul Mutholib

Hamzah bin Abdul Mutholib adalah sahabat Nabi Muhammad yang juga sekaligus paman nabi dan saudara satu susuan. serta kerabat dekatnya dari jalur ibu. Dilahirkan dua tahun sebelum Nabi Shalallahu alaihi wa salam. Memeluk Islam pada tahun ke-delapan dari kenabian atau pada tahun ke-enam kenabian setelah nabi memasuki Darul Arqaam, berdasarkan riwayat lain. Terkenal dengan sebutan […]

Biografi Bilal bin Rabbah

Bilal bin Rabbah adalah seorang budak yang sangat terkenal dalam sejarah islam karena kisahnya yang sangat menarik mempertahankan akidah Islam. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Biografi Bilal bin Rabbah dari Biografi Web Bilal lahir di daerah as-Sarah sekitar […]

Biografi Anas bin Malik

Anas bin Malik urutan ke tiga dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadist, Ia meriwayatkan sebanyak 2.286 hadits. Anas bin Malik bin Nadar al-Khazraj lahir: 612-wafat:709/712). Biografi Anas bin Malik Nasab Beliau adalah Anas bin Malik bin Nadzor bin Dhomdom bin Zaid bin Harom bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin […]

Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki yang sangat dalam keilmuannya sehingga karya-karyanya terkenal ke penjuru dunia. Beliau adalah imam, Qudwah, ‘Alim, Zahid dan Da’i ila Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya; Syaikhul Islam, Mufti Anam, pembela dinullah dan penghidup sunah Rasulullah SAW. Ia mempunyai nama lengkap Abul Abbas […]