Archives for 

Abu Bakar

Kisah Abu Bakar dan Akhlaknya

IMAM MUSLIM Menurut kesepakatan para Ulama bahwa orang yang paling utama di kalangan manusia setelah Nabi SAW dan para Nabi a.s ialah Sahabat Abu Bakar As Shiddiq r.a. Kedudukannya yang paling afdhal di tengah umat ini telah menjadikan dia mendapat tempat yang istimewa di mata Allah dan RasulNya. Selagi masih hidup dia telah mendapat berita gembira sebagai […]